Handel i rekreacja w ,,Galerii nad jeziorem” w Koninie

« Wróć do strony głównej


Centrum handlowo-rekreacyjne ,,Galeria nad jeziorem” w Koninie wybudowała Polimeni In-ternational Konin sp. z o.o., będąca własnością amerykańskiej firmy deweloperskiej Polimeni International LLC. Oficjalne otwarcie, połączone z przekazaniem miastu parku rekreacyjnego, odbyło się 14 czerwca. ,,Galeria...”powstała na zrekultywowanym terenie pokopalnianym. Znalazło w niej pracę około 400 osób. Inwestycja w Koninie jest pierwszą w Polsce zrealizowaną przez Polimeni International. 

Firma Polimeni wygrała przetarg w 2000 roku. Budowę planowano rozpocząć wiosną 2001 roku, ale na przeszkodzie stanęły protesty lokalnych kupców oraz  partii ,,Zieloni RP”, która do Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji prezydenta Konina w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przy ulicy Paderewskiego przez firmę Polimeni. Po wydaniu przez SKO orzeczenia, w którym stwierdzono, że decyzja prezydenta Konina jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego, firma Polimeni otrzymała pozwolenie na budowę i we wrześniu rozpoczęto inwestycję.

Największymi najemcami w części handlowej są Ahold Polska SA i NOMI. Pierwsza z tych firm na powierzchni 4000 m2 otworzyła hipermarket ,,hypernova”, natomiast powierzchnia sklepu NOMI, wraz ze składem budowlanym i ogrodem wynosi ponad 7000 m2. W pasażach handlowych ulokowane są między innymi sklepy  branży rtv, obuwnicze, odzieżowe, pralnia, kwiaciarnia, apteka. Jest także część gastronomiczna oraz kino z 5 salami, które będzie otwarte we wrześniu. 
Ogółem na funkcje usługowo-handlowe przeznaczono powierzchnię 21.000 m2.

Główny element części rekreacyjnej stanowią korty tenisowe, boisko do piłki nożnej, plac zabaw, ścieżki spacerowe z punktami widokowymi oraz altaną i molo. Do obsługi boiska i kortów postawiono budynek z szatniami oraz wydzielono osobny parking.

Projektowana inwestycja wpisała się w istniejący krajobraz – sąsiedztwo jeziora, ogródków działkowych oraz osiedla ,,Zatorze”, zapewniając mieszkańcom elementy o charakterze rekreacyjnym, usługowym i handlowym zgodnie z obowiązującym na tym terenie planem zagospodarowania przestrzennego.

Do obsługi wszystkich funkcji jest parking na około 800 miejsc, z zielenią izolacyjną od strony ul. Paderewskiego oraz mały parking na 57 miejsc przy boisku i kortach.

W ramach inwestycji firma Polimeni wykonała modernizację zewnętrznego układu drogowe-go (ul. Paderewskiego) w formie skrzyżowania o ruchu okrężnym oraz wjazdów i wyjazdów z terenu centrum.

Realizacja inwestycji pozwoliła na uporządkowanie istniejącego terenu, na którym znajdowały się stare betonowe place, parking tirów oraz betoniarnia.

Obiekt został zaprojektowany przez poznańską firmę ,,Woźniak & Woźniak”. Wykonawcą jest ,,Jedynka Poznań” SA, która w szerokim zakresie korzystała z usług konińskich przedsię-biorstw.

Wartość inwestycji – 14 mln euro.