Centrum handlowo-rekreacyjne w Koninie

« Wróć do strony głównej


Projektowana inwestycja ma za zadanie wpisanie się w istniejący krajobraz – sąsiedztwo jeziora, ogródków działkowych oraz osiedla ,,Zatorze”, zapewniając mieszkańcom elementy o charakterze rekreacyjnym, usługowym i handlowym zgodnie z obowiązującym na tym terenie planem zagospodarowania przestrzennego.

Przewidywane zagospodarowanie terenu obejmuje działki inwestora (firmy Polimeni) – około 85.000 m2 oraz tereny należące do miasta Konina, około 25.000 m2, przeznaczone pod zieleń, punkty widokowe z altaną, obejmujące również zagospodarowanie skarpy nad jeziorem z realizacją pływającego mola oraz zieleń izolacyjną od strony istniejących ogródków działkowych.

Funkcja rekreacyjna polega na maksymalnym zachowaniu istniejącej zieleni i elementów przyrodniczych. Projektowana zieleń ma za zadanie powiązanie z przyległym terenem jeziora, utworzenie i wyposażenie obiektu w estetyczny i wygodny dla użytkownika układ drzew i krzewów, oddzielenie pasem zieleni istniejących ogródków działkowych, oddzielenie funkcji handlowej oraz strefy rozładunku od części rekreacyjnej. Główny element części rekreacyjnej stanowić będą korty tenisowe, boisko do piłki nożnej, plac zabaw, ścieżki spacerowe z punktami widokowymi oraz altaną i molo. Do obsługi boisk i kortów zaprojektowano budynek z szatniami oraz wydzielono osobny parking.

Funkcje usługowo-handlowe mają być realizowane poprzez pobudowanie obiektu o powierzchni 21.000 m2 z wydzielonymi funkcjami. Od strony jeziora projektuje się restaurację, bary szybkiej obsługi oraz kino z 5 salami (około 4.000 m2). W pozostałej części obiektu będą się znajdować markety: spożywczy oraz ,,dom i ogród” (około 10.000 m2) oraz sklepy indywidualnych kupców dostępne z projektowanych w budynku wygodnych i nowoczesnych pasaży handlowych (6.000 m2).

Do obsługi wszystkich funkcji zaprojektowano parking na około 740 miejsc parkingowych z zielenią izolacyjną od strony ul. Paderewskiego oraz mały na 57 miejsc przy boisku i kortach sportowych.

W ramach inwestycji firma Polimeni wykona modernizację zewnętrznego układu drogowego (ul. Paderewskiego) w formie skrzyżowania o ruchu okrężnym oraz wjazdów i wyjazdów z terenu Centrum.

Realizacja inwestycji pozwoli również na uporządkowanie istniejącego terenu, na którym znajdowały się stare betonowe place, parking tirów oraz betoniarnia.