Scott Mauri - Chief Financial Officer
scottmauri.jpg

Chief Financial Officer

Scott Mauri posiada licencję biegłego księgowego, uzyskaną w stanie Nowy Jork. Jest członkiem Amerykańskiego Instytutu Biegłych Księgowych w Nowojorskim Zrzeszeniu Biegłych Księgowych.

Scott Mauri ukończył studia z zakresu Administracji i Biznesu, uzyskując dyplom z zakresu finansów i księgowości w C.W. Post College, jednego z filii Long Island University. Studia ukończył w 1984 roku, po czym spędził 3 lata w firmie Mark Shron & Co. na Long Island, współpracując z wieloma znaczącymi firmami z rynku deweloperskiego. Był on odpowiedzialny za audyty finansowych, prowadzenie księgowości, podatki oraz całościowe raporty finansowe.


W maju 1987 roku został zatrudniony jako zastępca kontrolera finansowego w firmie Polimeni. Już w październiku 1987 roku został awansowany na kontrolera finansowego. W roku 1995 został dyrektorem finansowym odpowiedzialnym za wszystkie działania finansowe firmy Polimeni oraz za finanse firm zarządzanych oraz znajdujących się w portfolio Skyline.