Galeria w Gnieźnie

« Wróć do strony głównej


Firma Polimeni International Gniezno Sp. z o.o. w ciągu najbliższych tygodni rozpocznie budowę Galerii Gniezno. Siedzibą Polimeni International Gniezno sp. z o.o.  jest miasto Gniezno, tak, aby opłaty z tytułu podatku od nieruchomości uiszczane były na rzecz miejskiej kasy. Planowany termin otwarcia Galerii Gniezno to wiosna 2005 roku.

Obiekt zlokalizowany będzie w północnej części miasta, przy ulicach Pałuckiej, 22-go Lipca i 40-Lecia. Przewidywany koszt inwestycji to 10 mln euro. Na działce o powierzchni 51.809 m2 stanie obiekt o całkowej powierzchni zabudowy 15.429 m2. Na market spożywczy przewidziano 4406 m2; punkt sprzedaży sprzętu rtv i agd - 726 m2, sklep budowlany typu DIY (Do It Yourself) - 1052 m2, a na galerię butików i punktów usługowych - 4439 m2. Parking obejmować będzie 581 miejsc.

Polimeni International podpisała umowę z Generalnym Wykonawcą obiektu – firmą Budimex Dromex  Oddział Zachodni. Kontrakt budowlany wartości niemal 7,5 mln euro przewiduje termin zakończenia wszystkich robót pod koniec kwietnia 2005 roku.

Trwa proces komercjalizacji obiektu, uzgodnione są warunki umowy z głównym najemcą - firmą Ahold, obsługującą wielkopowierzchniowy market spożywczy Hypernova. W tej chwili zajęte jest ponad 30% powierzchni całej galerii.

Dodatkowe korzyści dla miasta: 
• Gniezno jako aktywny i nowoczesny ośrodek miejski – nowy wizerunek miasta, zgodny z wizją architektoniczną (zmiana charakteru północnej części miasta postrzeganej jako skupisko terenów przemysłowych)
• zaangażowanie przy realizacji projektu wielu miejscowych firm
• korzystne zmiany na rynku pracy – przybędzie około 400 miejsc pracy
• coroczne wpływy z podatków dla budżetu miasta (dzięki utworzeniu Polimeni International Gniezno sp. z o.o.)
• możliwość podejmowania nowych inwestycji przez lokalnych przedsiębiorców
• pierwszeństwo w wynajmie do 25% powierzchni użytkowej galerii handlowej dla lokalnych przedsiębiorców
• nowoczesne rozwiązania komunikacyjne
• harmonijne połączenie funkcji wypoczynku, rozrywki i handlu.

Polimeni International podejmuje się zapewnić sfinansowanie  wybranych i wskazanych przez władze miasta programów publicznych. Deklaruje chęć uczestnictwa w kosztach związanych z realizacją prospołecznych czy proedukacyjnych przedsięwzięć zaproponowanych przez samorząd, na podstawie podpisanej z władzami miasta mowy wartości 2 mln zł.